ELEKTRONICZNY SYSTEM PRZECIWWILGOCIOWY

System odwraca kierunek przepływu wody w ścianach – woda wraca do gruntu W krótkim czasie poprawi się jakość powietrza, ze ścian znikną wykwity soli, już nie będzie odpadał płatami zmurszały tynk, a posadzki nie będą zimne i mokre.

Ściany i podłogi można trwale osuszyć!

System BEACHtec eliminuje warunki rozwoju pleśni i skutecznie zapobiega powstawaniu „stęchłego” powietrza. Osuszenie ścian i podłóg zwiększa również parametry termoizolacyjne muru, co przekłada się na ograniczenie kosztów ogrzewania.

Poznaj zasadę działania

Zasada działania

Wpływając za pomocą prądów o niskim napięciu na naturalnie istniejący gradient potencjału pomiędzy murem a otaczającym go gruntem za pomocą prądów o niskim napięciu, eliminuje się zdolność wody do podsiąkania kapilarnego. Przepływające prądy są nieszkodliwe dla organizmu ludzkiego i nie generują pola magnetycznego. Osuszanie zawilgoconych połaci ścian następuje poprzez naturalny odpływ wody z jej struktury kapilarnej oraz poprzez parowanie na powierzchni. Ze względu na odwrócenie kierunku przepływu ładunku elektrycznego, woda (z wyjątkiem wody pod ciśnieniem) traci zdolność pięcia się w kapilarach, a mur pozostaje suchy. Nie jest możliwe przesuszenie materiału budowlanego powyżej stanu równowagi higroskopijnej. Jakość powietrza w zawilgoconych pomieszczeniach poprawia się w bardzo krótkim czasie.

Efekt ten osiąga się poprzez:
• montaż urządzenia sterującego dostosowanego do obiektu
• montaż odpowiednio rozlokowanych sond ściennych i posadzkowych
System stale monitoruje poziom wilgotności w budynku.

W przypadku braku wilgoci urządzenie znajduje się w stanie „stand-by”, system BEACHtec się aktywuje, gdy pojawi się woda.

Przyczyny i skutki zawilgocenia

W większości ponad 70-letnich budynków nie działa już izolacja przeciwwilgociowa lub jej nigdy nie było. Wówczas w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych występuje zjawisko podsiąkania kapilarnego skutkujące zawilgoceniem posadzek, ścian a nawet sklepień i pomieszczeń piwnicznych, które mogłyby służyć jako przestrzeń pomocnicza w domu. Jeśli do tego dodać wymianę starych okien i drzwi na nowe i ocieplenie ścian z zastosowaniem szczelnych materiałów termoizolacyjnych, to przy braku prawidłowej wentylacji nie następuje wymiana powietrza i zjawisko zawilgocenia pomieszczeń w całym budynku się potęguje, pojawia się pleśń, rosną koszty ogrzewania i pogorszają się warunki jego użytkowania.

Jak można temu przeciwdziałać?

Podstawowy warunek: należy usunąć wodę ze ścian i zadbać, aby nie gromadziła się pod powłokami i okładzinami. BEACHtec (aktywny system elektrofizyczny) jest rozwiązaniem bezpiecznym ekologicznie i ekonomicznym. Utrzymuje naturalną relację napięć pomiędzy substancją budowlaną a jej otoczeniem, w następstwie woda jest odprowadzana w dół do gruntu.

Pomieszczenia piwniczne są również potrzebne!

Niska wilgotność względna umożliwia przechowywanie wrażliwych materiałów, takich jak papier, tkaniny, łatwo rdzewiejące metale i narzędzia. Jest to szczególnie ważne, jeśli mamy zamiar przechowywać opał (pellet).

Indywidualna analiza dla każdego klienta!

W większości przypadków istnieje kilka przyczyn zawilgocenia, których usunięcie zwykle wymaga szeroko zakrojonych i kosztownych działań.


Nasze rozwiązanie jest o wiele prostsze. Rozwiązanie oferowane przez firmę COVERAX® jest znacznie prostsze. Instalacja systemu nie wymaga większych prac budowlanych. Proces osuszania jest kontrolowany i dokumentowany za pomocą pomiarów porównawczych wilgotności.


Aby ocenić przydatność systemu BEACHtec i zaproponować Państwu optymalne rozwiązanie, konieczna jest wstępna bezpłatna analiza budynku na podstawie wywiadu telefonicznego oraz przesłanej dokumentacji rysunkowej i fotograficznej.


Płatność – w dwóch etapach: I. etap po instalacji systemu, II. etap – po potwierdzeniu pozytywnych wyników pomiarów zawilgocenia (w razie braku uzgodnionego efektu – zwrot pieniędzy).


Chcesz otrzymać niewiążącą ofertę? - Zadzwoń lub napisz do nas:


tel. 71 348 46 00,
e-mail: beachtec@coverax.pl

Przykładowe obiekty referencyjne

Plan kościoła w Heilbronn. Kościół w Heilbronn. Szkoła w Keiselautern. Budynek mieszkalny w Eschweiler. Budynek mieszkalny w Akwizgranie.

Urządzenia BEACHtec działają w licznych obiektach na terenie Niemiec, Belgii, Luksemburga i Austrii.

Skontaktuj się z nami!